B-1546

vergund door de FOD Binnenlandse Zaken als onderneming
 voor alarm- en camerasystemen, onder nr. BE0473.918.838